Solvency II

Op 1 januari 2016 zal de door de Europese Unie (EU) opgezette richtlijn, Solvency II, in werking worden gesteld. Deze richtlijn is bedoeld om de stabiliteit in de markt van verzekeraars te waarborgen en zo de belangen van polishouders zo goed mogelijk te beschermen. Er wordt in feite gekeken of een verzekeraar solvabel is of niet. Daarnaast zal er gekeken worden of verzekeraars bepaalde stress situaties aan kunnen.

Op dit moment is het toezicht op verzekeraars gebaseerd op verschillende Europese richtlijnen over levens- en schadeverzekeringen. Solvency II zal in één enkele Europese richtlijn worden samengevat, die zal gelden voor alle lidstaten binnen de EU.

De Solvency II regels bepalen onder andere de minimale hoeveelheid financiële middelen die (her)verzekeraars moeten hebben om de risico’s af te dekken waaraan zij zijn blootgesteld. Daarnaast worden er kwaliteitseisen aan de bedrijfsvoeringen gesteld en transparantie naar publiek en toezichthouder verwacht.

Solvency II is uit drie pijlers opgebouwd:

Pilaar 1
Pilaar 1 heeft een focus op kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers van de verzekeraar.

Pilaar 2
Pilaar 2 richt zich op de eisen die aan het risicomanagement, governance en de bedrijfsvoering van de verzekeraar worden gesteld.

Pilaar 3
Pilaar 3 bevat rapportage eisen voor rapportage aan de toezichthouder en daarnaast eisen ten aanzien van de publicatie van informatie.

Wilt u meer weten over Solvency II? Rechts staan enkele relevante kennisitems omtrent het onderwerp Solvency II.

Blijf op de hoogte!

Klik hier om u in te schrijven voor de IntoFinance nieuwsbrief!