Big Data

Big data heeft geen enkele definitie, maar over het algemeen wordt er met big data de enorme hoeveelheden data bedoeld die tegenwoordig wordt gegenereerd door zowel consument als organisatie. De enorme groei van data komt mede voort uit het feit dat er steeds meer mensen en apparaten online gaan en er dus ook steeds meer online gedaan wordt. Altijd en overal laten mensen en applicaties gegevens achter, welke nuttig kunnen zijn voor organisaties.

Volgens Gartner zijn er drie factoren waarmee rekening gehouden dient te worden, alvorens data aan te merken als big data. Wanneer er aan twee van de drie factoren voldaan wordt, kan er, volgens Gartner, gesproken worden van big data. De drie factoren zijn:

<ul class="bullets">

<li>De hoeveelheid data die gegenereerd wordt;</li>
<li>De snelheid waarmee data gegenereerd of gebruikt wordt;</li>
<li>De diversiteit van de data.</li>

</ul>

Big data geeft inzicht
De berg aan digitale gegevens kan voor bedrijven veel waardevolle informatie bevatten. Daarom is structurering en analyse van de big data noodzakelijk. Dit kan middels informatiemanagement. Veel organisaties zoeken daarom ook naar oplossingen op het gebied van business intelligence en business analytics. Hiermee kan de (soms) wirwar aan gegevens omgezet worden naar waardevolle informatie, die de organisatie beter inzicht geeft en het managementteam helpt betere beslissingen te nemen.

Meer weten over big data?
Wilt u meer weten over big data, de voordelen ervan en beschikbare oplossingen om big data om te zetten in waardevolle informatie? Bekijk dan onze relevante kennisitems omtrent big data in de rechterkolom op deze pagina.

Blijf op de hoogte!

Klik hier om u in te schrijven voor de IntoFinance nieuwsbrief!