Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Wie blaast het zand uit de financieringsmotor van het MKB? Download

Wie blaast het zand uit de financieringsmotor van het MKB?

MKB is toe aan herziening en vernieuwing financiering

MKB is toe aan herziening en vernieuwing financiering

Sinds de bankencrisis in 2008 zijn financiers terughoudender geworden in hun kredietverstrekking aan het MKB. Juist in economisch moeilijke tijden heeft het MKB behoefte aan wat extra financiële bijval. De politiek roept om maatregelen en zwengelt de discussie verder aan. Belangenbehartigers van beide kampen blijven elkaar de bal toespelende zonder tot creatieve oplossingen te komen. De conclusie ligt voor de hand: er zit zand in de financieringsmotor van het MKB. Maar waar zit het zand precies en hoe blazen we het eruit?

Dat er geen gemakkelijke en direct toepasbare oplossing voorhanden is mag duidelijk zijn. b Iets wat lang gelezen is ontstaan lost zich niet vanzelf op. Toch zijn er globaal drie oplossingsrichtingen te onderkennen verdeeld over drie beroepsgroepen, namelijk:

  • Banken;
  • Accountants;
  • Intermediairs.

Lees in dit artikel meer over bovengenoemd dilemma, het zand in de financieringsmotor van het MKB en de drie mogelijke oplossingsrichtingen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom Financiering bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis