Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een datalek? Download

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een datalek?

Cost of Data Breach Study

Cost of Data Breach Study

Zodra gevoelige, persoonlijke gegevens die vertrouwelijk zijn, openbaar worden gemaakt – hetzij op papier hetzij digitaal – spreekt men van een datalek. Denk aan gegevens zoals iemands naam en toenaam met zijn of haar medisch dossier of iemands naam en creditcardgegevens.

Een datalek is echter niet alleen bijzonder vervelend voor uw gedupeerde klanten, maar ook voor uw  financiële instelling. U bent immers verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van gevoelige persoonlijke informatie. Slaagt u daar niet in, dan betekent dat een grote deuk in het vertrouwen in uw organisatie én torenhoge kosten.

Wat zijn de kosten van een datalek?

Wat een datalek precies kost, hangt af van verschillende factoren. IBM rekende echter uit dat de kosten kunnen oplopen tot zo’n 3,5 miljoen dollar. Deze kosten hangen af van:

  • De omvang van het datalek en de hoeveelheid gestolen of  gelekte data
  • Hoelang het duurt voordat het lek wordt gevonden en gedicht
  • Trouwe klanten die plotseling opstappen
  • Accurate opsporing en escalatie van het incident
  • Vervolgschade, inclusief kosten om slachtoffers in te lichten

Een moedwillig datalek van binnenuit of door een hacker is duurder dan een menselijke of systeemfout. In het onderzoek wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende sectoren, waarbij de financiële dienstverlening extra onder de loep is genomen. Uit een vergelijking van verschillende sectoren bleek de schade van datalekken het grootst in de gezondheidssector, gevolgd door de financiële dienstverlening. 

De grootste veroorzakers van een datalek?

IBM en Ponemon identificeerden de 3 grootste oorzaken daarvan, te weten:

  • Kwaadaardige aanval (ook van binnenuit): goed voor 47% van de gevallen
  • Falende systemen: 25%
  • Menselijke fouten: 28%

Hoe waarschijnlijk is het dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt?

Een aantal branches zijn met stip heel populair onder cybercriminelen. Wilt u weten hoeveel risico uw bedrijf loopt op een datalek? En uw kennis updaten over het voorkomen daarvan? Lees dan dit recente onderzoekrapport naar de kosten van een datalek.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis