Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Solvency II Café maart 2010 Download

Solvency II Café maart 2010

Solvency II en IFRS standaarden

Solvency II en IFRS standaarden

In het voorjaar van 2010 kwamen specialisten in risicomanagement in een sfeervolle setting bij elkaar voor het Solvency II Café. Onderwerp: pijler 2 van Solvency II in relatie tot de IFRS standaarden. Diverse sprekers vulden de bijeenkomst met enkele pittige stellingnames. Dit artikel vormt een samenvatting van de gesprekken aan de discussietafel.

Op 31 oktober 2012 treedt de Europese richtlijn Solvency II in werking. De Nederlandsche Bank acht het nog altijd realistisch dat verzekeraars de richtlijn voor die tijd geheel in hun rapportages verwerkt hebben. Dat betekent dat risicomodellen in 2010 ontwikkeld moeten worden om tijdig te kunnen testen in 2011.

In dit gratis artikel is een samenvatting te lezen van het Solvency II Café, waarin risicomanagement specialisten met elkaar discussieerden over onder meer de volgende onderwerpen:

  • Intern model versus standaard model
  • Solvabiliteitsbeslag
  • Pijler 2
  • De woekerpolisaffaire
  • Verandering in bedrijfscultuur

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom Governance, Risk & ComplianceSolvency II bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis

Governance, Risk & Compliance: GDPR vraagt om een effectieve digitale strategie van verzekeraars

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de Europese richtlijn GDPR, wordt in mei 2018 van kracht. Deze nieuwe wetgeving impliceert zowel een verplichting als een kans voor verzekeraars. De nieuwe wet dwingt tot meer controle over de immense hoeveelheid data die omgaat in onze moderne economie. Verzekeraars kunnen zich goed voorbereiden door gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen voor gegevensverwerking.

Lees verder...

Solvency II: An introduction to Solvency II – Impact on your organisation

Solvency II is een Europese richtlijn die is opgezet door de Europese Unie (EU) om de stabiliteit binnen de markt van (her) verzekeraars te waarborgen. Zo bepalen de Solvency II regels onder andere de minimale hoeveelheid financiële middelen die (her)verzekeraars moeten hebben om de risico’s af te dekken waaraan zij zijn blootgesteld. Dit Engelstalige document geeft een introductie op Solvency II en een overzicht van de impact voor (her) verzekeraars op uw organisatie.

Lees verder...