Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Mobility in de financiële sector Download

Mobility in de financiële sector

Citrix Solutions for banking and financial services

Citrix Solutions for banking and financial services

Banken, verzekeraars en financieel dienstverleners hebben vandaag de dag te maken met stevige concurrentie. Daarnaast hebben deze organisaties te maken te maken met complexe regelgeving en grote uitdagingen op het gebied van security. Tegelijkertijd vraagt de klant om nieuwe innovatieve manieren om interactie te hebben met de organisatie via bijvoorbeeld apps of het contactcenter.

Door alle eisen die vandaag de dag gesteld worden aan financiële organisaties is het van belang dat financiële instellingen de mogelijkheid hebben om medewerkers te voorzien van het juiste niveau van toegang tot apps en data via apparaten, locaties en netwerken. Op deze manier wordt de business optimaal ondersteund bij het benutten van zakelijke kansen in een evoluerende markt. Daarnaast kan op deze manier de flexibiliteit vergroot worden en kan een kostenbesparing worden gerealiseerd.

IT veranderd

De mogelijkheden van IT veranderen de manier waarop mensen werken en de manier de manier waarop klanten communiceren met de bank, aandelenbroker, investeringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, kredietverleners en andere organisaties in de financiële sector. ‘Always available’ toegang helpt medewerkers om productiever en flexibeler te worden terwijl ook de medewerkerstevredenheid zal toenemen. Al deze wensen en eisen brengen enkele uitdagingen voor de IT-afdelingen met zich mee.

  • Beschermen van de klant en het reduceren van risico’s.
  • Het leveren van innovatieve gebruikerservaring via alle kanalen.
  • Verbeteren van werkdruk, werknemerstevredenheid en betrokkenheid.
  • Verbeteren van de flexibiliteit van de business.
  • Garanderen van continuïteit van de business en voorkomen van downtime.

Mobiliteit bij financiële organisaties

Mobiliteit speelt een steeds grotere rol voor zowel medewerkers als klanten. Onderstaande stappen geven financiële organisaties de mogelijkheid om te voldoen aan de vraag omtrent mobiliteit terwijl tegelijkertijd belangrijke informatie wordt beschermd en privacy gerespecteerd wordt.

  1. Beheer en bescherm wat er toe doet.
  2. Denk eerst aan de gebruikerservaring.
  3. Automatiseer security.
  4. Neem compliance mee bij de implementatie van een oplossing.

In de whitepaper

In de whitepaper wordt uitgebreid ingegaan op specifieke oplossingen van de moderne werkplek en mobiliteit voor de financiële sector. Daarnaast wordt bovenstaande lijst uitgebreid uiteengezet zodat de lezer concrete adviezen kan hanteren bij het kiezen of implementeren van een IT-oplossing binnen de financiële sector. Onder andere Deutsche Bank wordt als voorbeeld aangehaald.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom OrganisatieveranderingHet Nieuwe Werken bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis

Organisatieverandering: Actieve Prolongatie

Actieve Prolongatie gaat uit van het afwegingsproces welke de klant bij aanvang van een risicobeoordeling hanteert. Dit proces zorgt voor een perfecte match tussen klantwensen en beschikbaar aanbod. In deze whitepaper wordt teruggeblikt ‘old school’ prolongatie en een introductie gegeven op actieve prolongatie. Daarnaast wordt zeer uitgebreid uitgelegd hoe actieve prolongatie werkt, welke voordelen het heeft en welke processtappen doorlopen worden.

Lees verder...