Kennisitem
Download artikel MiFID II Regulatory Service Offering Download

Is uw organisatie klaar voor compliance?

MiFID II Regulatory Service Offering (updated)

MiFID II Regulatory Service Offering (updated)

Nadat recentelijk de definitieve tekst van MiFID II en MiFIR zijn goedgekeurd, heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) de consultatie periode van de technische normen van MiFID II geopenbaard. Het gepubliceerde consultatie document bestaat uit meer dan 800 pagina’s tekst inclusief meer dan 100 voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

MiFID?
In november 2007 werd MiFID (Markets in Financial Investments Directive) in gebruik genomen. Het doel van MiFID was het creëren van een betere bescherming van een investeerder. Daarnaast was het vergroten van de concurrentie een doel van MiFID. Sinds 2011 wordt MiFID herzien om zwaktes aan het licht te brengen en hiaten met betrekking tot regelgeving te sluiten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot MiFID II en MiFIR.

Waarom MiFID II?
De belangrijkste drijfveren voor de ontwikkeling van MiFID II zijn de onderstaande:

  • Financiële crisis en afspraken tussen de G20
  • Ontwikkelingen in de markt
  • Technologische veranderingen

Belangrijkste elementen MiFID II
MiFID heeft een brede scoop die van invloed is op de gehele financiële sector. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste doelstellingen van MiFID II en voorgestelde maatregelen.

  1. Robuustere en efficiëntere marktstructuur.
  2. Rekening houden met technologische innovaties.
  3. Meer transparantie.
  4. Betere bescherming van de investeerder.
  5. Versterken van bevoegdheden van toezichthouders.

In deze whitepaper (versie geupdate)
Deze geüpdatete versie van de whitepaper laat zien dat MiFID II gevolgen heeft voor de volledige waardeketen. In de whitepaper ‘MiFID II Regulatory Service Offering’ wordt dieper ingegaan op MiFID II en de consequenties hiervan voor de gehele financiële organisatie en sector.