Kennisitem
Download artikel Klantgericht verdienmodel door duurzaam ondernemen Download

Klantgericht verdienmodel door duurzaam ondernemen

Duurzaam Ondernemen in de financiële sector

Duurzaam Ondernemen in de financiële sector

Duurzaam ondernemen is geen vraag meer, het is in de praktijk een onderwerp waar elke organisatie mee te maken krijgt. Duurzaamheid is een voorwaarde in alles wat we doen. Bij duurzaam ondernemen is investeren een must. Hoe zorg je ervoor dat deze investering een concrete bijdrage levert aan de organisatie?

Uit de definitie van ‘duurzaam ondernemen’ komt vooral naar voren dat het gaat om waarde toevoegen, transparantie en verantwoording. Deze termen passen perfect in het kader van klantgericht ondernemen, maar het moet zowel een toegevoegde waarde voor de klant zijn als voor de organisatie. Het is belangrijk dat duurzaam ondernemen een onderdeel is van de totale bedrijfsvoering ten dienste van de drie P’s.

Voor de verzekeringsbranche zijn de drie P’s als volgt:

  • People
    • Klanten: waarde van en voor klanten is primair van belang om als onderneming bestaansrecht te hebben;
    • Medewerkers: waarde van en voor klanten wordt in grote mate bepaald door de klantgerichtheid van uw medewerkers;
    • Overige belanghebbenden: deze groep gaat toegevoegde waarde ervaren als de klanten en medewerkers daarin geslaagd zijn;
  • Planet, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelt de branche een beter imago dat past bij de verwachtingen;
  • Profit, iedereen wordt er uiteindelijk beter van; zodra de klant ervaart dat hij er belang bij heeft zich te binden aan uw organisatie, dan zal hij ook investeren in uw organisatie waardoor alle belanghebbenden elkaars toegevoegde waarde gaan versterken.

Wat is de toegevoegde waarde van duurzaam ondernemen?
De toegevoegde waarde op langere termijn, en daarmee zeker duurzaam, is dat de klant de ontvangen toegevoegde waarde steeds meer gaat terugbetalen, omdat hij het belang ervaart van de ontstane relatie. De klant zal zich ook gaan inzetten voor u als intermediair door steeds meer van zijn belang bij uw belang te voegen. Duurzaam ondernemen loont!

Download de whitepaper
Meer te weten komen over duurzaam ondernemen in de financiële sector? Deze uitgebreide whitepaper gaat in op alle aspecten van duurzaam ondernemen. De visie, wat de toegevoegde waarde is, de randvoorwaarden en conclusies en adviezen.