Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Intraday Liquidity Risk Management Download

Intraday Liquidity Risk Management

Intraday Liquidity Risk Management: Why development is required

Intraday Liquidity Risk Management: Why development is required

Intraday Liquidity Risk Management is een belangrijk element van het totale liquiditeitsrisico framework van banken. In deze whitepaper zal de mening die Double Effect is toegedaan centraal staan, namelijk dat dit risico een hogere prioriteit verdient dan het op dit moment krijgt. Een belangrijke reden is de toegenomen volatiliteit op de financiële markten in combinatie met afgenomen vertrouwen in de financiële sector. Deze redenen vereisen verbeterde tools om te monitoren en inzicht te krijgen.

Intraday liquidity risk management zorgt ervoor dat verwachte betalingen verlopen en negatieve effecten vermijden in de markt. In de whitepaper wordt gepleit voor een gecombineerde aanpak waarin niet alleen wordt gefocust op het verbeteren van inzicht in de stromen maar waarin vooral het risicomanagement wordt verbeterd.

Er zijn vier kernredenen om te intraday liquidity risk management te heroverwegen:

  1. Ondernemersgeest
  2. Risicomanagement
  3. Naleven van regelgeving
  4. Marktinfrastructuur ontwikkelingen

Er is een algemeen begrip in de markt die zegt dat het verbeteren van intraday liquidity risk voornamelijk een aantal IT en operationele wijzigingen vraagt. Projecten gericht op het verbeteren van datakwaliteit en het beheersen van de betaling stroom worden regelmatig geïdentificeerd. Hoewel deze verbteringen belangrijk zijn, zijn ze slechts een bijzaak ten opzichte van het hoognodige. De aanbevelingen in deze whitepaper zijn dan ook het reviewen van het bestuurs- en operationele model.

In de whitepaper
Lees gratis en geheel vrijblijvend het whitepaper ‘Intraday Liquidity Risk Management’ waarin een uiteenzetting van Intraday Liquidity Risk Management aan bod komt evenals aanbevelingen hieromtrent. 

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis