Gearchiveerd kennisitem
Download artikel How to improve efficiency in the procure-to-pay process Download

How to improve efficiency in the procure-to-pay process

Grip en inzicht door automatisering Procure to Pay proces

Grip en inzicht door automatisering Procure to Pay proces

Procure to pay (P2P) helpt financiële organisaties bij het verkrijgen van controle en inzicht op het volledige inkoopproces, van het moment van aanvraag tot aan de afhandeling ervan. Organisaties halen verschillende voordelen uit het verhogen en verbeteren van de efficiency en effectiviteit van het Procure to Pay-proces. Zo vergroot het onder andere de controle en het inzicht op uitgaven van de organisatie. De vraag die dan bij organisaties speelt is: “hoe verbeter ik de efficiency?”. Deze whitepaper gaat dieper op die vraag in.

In de ogen van veel organisaties leveren Procure to pay-implementaties nog te weinig op. Dit is vaak ten onrechte en komt voort uit het gebrek aan duidelijkheid of inzicht. Zo komt het vaak voor dat de algemene bedrijfsprocessen niet op orde zijn of dat het onduidelijk is waar het ownership van het P2P-proces ligt. Meestal claimt de financiële afdeling het ownership, maar voor strategische inkoopbeslissingen ligt het vaak bij ‘sterkere’ stakeholders. Zo is langzaam maar zeker de situatie ontstaan waarin kosten blijven stijgen en mogelijkheden tot automatisering van het P2P-proces blijven liggen. Dit terwijl met automatisering juist de oplossing voor handen ligt.

Procure-to-pay process

Grip en controle
Door grip op het volledige end-to-end proces terug te krijgen kan de inkoopafdeling de controle over strategische uitgaven verbeteren. Daarnaast voorziet meer grip ook in ‘matching data’ die het invoice proces automatiseert. Dit leidt weer tot hogere efficiency en transparantie in het inkoopproces.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “How to improve efficiency in the procure-to-pay process” en lees meer over hoe organisaties het Procure to Pay-proces kunnen optimaliseren door het te automatiseren en zodoende de efficiency en het succes kunnen vergroten.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis