Kennisitem
Download artikel Hoe u zich als intermediair kunt onderscheiden Download

Hoe u zich als intermediair kunt onderscheiden

Vergelijkers: Russisch roulette voor intermediairs?

Vergelijkers: Russisch roulette voor intermediairs?

Er is een woud aan vergelijkingssites voor verzekeringen op de markt ontstaan. Vanuit de branche lijkt het een mooi gebaar om de klant de gelegenheid te geven om te shoppen en zelf de keuze te maken, maar het geeft de intermediair in praktijk geen enkele houvast. De invloed van een intermediair wordt daarmee steeds minder en de vraag rijst: bestaat er een manier om als intermediair invloed te krijgen op het verzekeringsgedrag van de klant en deze weer aan zich te binden? In deze whitepaper wordt er dieper ingegaan op deze en andere vragen.

Zijn vergelijkingssites wel echt klantgericht?
Vergelijkssites spelen in op recente ontwikkelingen en trends, waarbij de klant steeds meer zelf wil doen, keuzevrijheid wil hebben. Daarnaast is er ook nog sprake van toenemende individualisering. Maar hoe klantgericht is het eigenlijk om de klant zelf te laten kiezen? Krijgt hij wel het best passende aanbod? Een aanbieder kan zich op een dergelijke site alleen maar onderscheiden via product en prijs, maar wie garandeert dat de klant het juiste product kiest voor zijn persoonlijke situatie?

Zich als intermediair onderscheiden
Juist op dit punt kunt u als intermediair het onderscheid maken. Door u, als vanouds, als de betrokken en vertrouwde adviseur op te stellen naar uw klant en dat ook te blijven doen. Het wordt dan ook tijd voor een nieuwe aanpak, waarmee we het oude product-denken loslaten en juist het onderscheid gaan maken door de klant centraal te zetten. Klantgericht ondernemen is duurzaam ondernemen, want de klant-loyaliteit wordt hier juist extra mee versterkt.

Personal Advisor
Deze whitepaper laat u kennis maken met de Personal Advisor, een methodiek waarmee u als adviseur van de toekomst zelf de regie weer in handen krijgt en Russisch roulette verleden tijd is. De voordelen van het werken met de Personal Advisor zijn: meer en beter zichtbare toegevoegde waarde, minder royementen, efficiënter werken met minder kosten en dus een verhoogd rendement. De voordelen van de Personal Advisor reiken echter verder dan alleen de klant of de adviseur.

Download de whitepaper
Wilt u meer weten over de voordelen van de Personal Advisor en over hoe u zich als intermediair kunt onderscheiden in de verzekeringsmarkt? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper “Vergelijkers: Russisch roulette voor het intermediair?”.