Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Het elektronisch klantdossier in de bancaire omgeving Download

Het elektronisch klantdossier in de bancaire omgeving

De voordelen van digitalisering van klantdossiers

De voordelen van digitalisering van klantdossiers

Informatie speelt binnen de bancaire wereld een centrale rol. Veel van de informatie is vaak nog in fysieke vorm aanwezig. Fysieke dossiers hebben echter de eigenschap kostbaar te zijn. Ze nemen niet alleen veel ruimte in, maar moeten ook getransporteerd worden en er kan maar door één  persoon tegelijk aan gewerkt worden. Daarnaast is de foutgevoeligheid en het beperkte inzicht in bijvoorbeeld audit-trails een tekortkoming van het fysieke dossier.

Efficiënter werken
De bancaire omgeving vraagt van organisaties om competitief te zijn en snel te reageren op veranderingen in de markt. Informatie moet dan ook overal en altijd beschikbaar zijn, thuis en op kantoor. Dit verhoogt de niet alleen de efficiëntie, maar helpt ook bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

Veilig werken
Belangrijk bij het beschikbaar stellen van informatie is de veiligheid. Nog te vaak komt het voor dat er vertrouwelijke informatie, soms letterlijk, op straat komt te liggen doordat er een USB-stick in de trein is blijven liggen. Het overal en altijd kunnen beschikken over informatie is een goed streven, maar kan nog een heel stuk efficiënter en vooral veiliger worden ingeregeld.

De voordelen van digitalisering
Het digitaliseren van klantdossiers helpt hierbij en biedt vele andere voordelen. Zo helpt het de gehele organisatie veiliger te werken en verhoogt het de productiviteit van de medewerkers. Doordat informatie van klanten op elk moment beschikbaar wordt, kan het dienstverleningsniveau worden verhoogd. Uiteraard helpt digitalisering ook om de kosten terug te dringen, aangezien het gebruik van papier en dure fysieke opslag niet meer nodig is.

Download deze whitepaper
Lees in deze whitepaper meer over het digitaliseren van informatie en het elektronisch klantdossier in de bancaire omgeving.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom KlantdossierBanken bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis

Klantdossier: Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche

Het belang van goede datakwaliteit is groot, vooral bij financieel dienstverleners. Goede datakwaliteit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Gegevens van klanten wijzigen vaak zonder dat de dienstverlener er notie van krijgt. Hierdoor hebben organisaties vaak niet structureel de juiste en up-to-date gegevens van klanten beschikbaar. Hiermee gaan kansen verloren. Deze whitepaper beschrijft het belang van goede datakwaliteit en de wijze waarop organisaties de gewenste kwaliteit kunnen realiseren.

Lees verder...