Kennisitem
Download artikel Het accountantskantoor van de toekomst Download

Het accountantskantoor van de toekomst

Digitale trends en disrupties voor de accountacywereld

Digitale trends en disrupties voor de accountacywereld

Overal om ons heen zien we digitale transformatie. Dat heeft invloed op vrijwel elke organisatie, ook op accountantskantoren. Wat houdt die digitale transformatie nou precies in en waarom is de impact zo groot? In deze whitepaper leest u de oorzaken, gevolgen en hoe u erop kan reageren.

Digitale trends voor accountants

Om te begrijpen welke kant de wereld op gaat, staan we eerst stil bij de belangrijkste digitale trends, zoals:

  • Nieuwe vormen van samenwerken
  • Moderne businessmodellen
  • Nieuwe technologieën als 'Blockchain' en 'Artificial Intelligence'

Deze (en andere) trends hebben invloed op de toekomst van accountantskantoren. Doordat klanten zowel privé als zakelijk steeds meer online aankopen doen, verwachten ze ook van ‘traditionele’ sectoren steeds meer flexibiliteit. In deze paper vindt u verschillende voorbeelden van hoe u aan deze veranderende klantvraag kunt voldoen.

Disruptie in de accountancywereld

Vroeg of laat zorgt een disruptieve organisatie of technologie voor veranderingen die pijn gaan doen. Daarom moeten accountants nadenken over hun rol in de maatschappij. Naast uitdagingen zijn er gelukkig ook heel veel kansen voor accountants. In deze whitepaper leest u hoe u in de toekomst ook waarde kan blijven toevoegen.