Kennisitem
Download artikel Groei realiseren door verbeteren klantervaring Download

Groei realiseren door verbeteren klantervaring

Next Practices in insurance: driving growth with better customer engagement

Next Practices in insurance: driving growth with better customer engagement

Verzekeraars worden meer en meer geconfronteerd met de groeiende macht van de consument. In toenemende mate is de slag om klanten verplaatst van simpelweg producten en prijzen naar het gebied van persoonlijke ervaring en relatie. Deze verschuiving zorgt ervoor dat verzekeraars nieuwe competenties meester moeten worden om competitief te blijven. Verzekeraars zullen zich dan ook moeten verplaatsen naar oplossingen voor het optimaliseren van de klantervaring.

Next Practices voor verzekeraars
Deze op de klant gerichte oplossingen worden door de schrijvers van deze whitepaper “Next Practices” genoemd en helpen organisaties om toegang tot de klant te verbeteren en vergroten. En dan met name op de kerngebieden waar de relatie tussen klant en verzekeraar uit bestaat. Verzekeraars die de Next Practices al hebben geïmplementeerd deden dit om de navolgende redenen:

  • De doorlooptijd van de claimcyclus te verkorten en daarmee het vergoeden aan de klant kan versnellen;
  • Call centra tijdig van de juiste informatie te voorzien om zo de interactie met klanten te verbeteren;
  • Kostbare fouten in manuele verwerking te elimineren, waardoor klantvertrouwen en -loyaliteit groeit;
  • Proactieve klantcommunicatie te bevorderen, hetgeen transparantie tijdens het claiming-proces bevordert.

Wanneer de Next Practices goed worden uitgevoerd geeft dit de verzekeraar een middel om meer klanten te trekken. Daarnaast zorgt het voor snellere behandeling van claims en gemakkelijk toegang tot polis documenten of informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

Download de whitepaper
Download de complete whitepaper “Next Practices in insurance: driving growth with better customer engagement” waarin uiteen wordt gezet hoe verzekeraars groei kunnen realiseren door het verbeteren van de klantervaring.