Kennisitem
Download artikel GRC: uitdagingen in disruptieve tijden Download

GRC: uitdagingen in disruptieve tijden

Governance, risk management en compliance anno nu

Governance, risk management en compliance anno nu
In het huidige tijdsgewricht zijn governance, risk management en compliance (GRC) belangrijker dan ooit . De wereldmarkt is namelijk complexer dan ooit. Topmanagers hebben niet alleen te maken met soms hevige concurrentie en steeds complexere regelgeving, maar moeten ook winstgevend blijven en zelfs groeien in een wereld die steeds meer wordt gedefinieerd door disruptieve technologieën.

Wat is GRC?

GRC is een containerbegrip. Het bestaat uit de volgende elementen:
  • Governance: de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, het toezicht op organisaties.
  • Risk management: het in kaart brengen en beoordelen van risico’s die de doelstellingen van een organisatie raken.
  • Compliance: werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving .

GRC anno 2017

Nog nooit was GRC zo ingewikkeld. Zo transformeren cloud-computing en social media gehele bedrijfstakken. Bovendien wordt de regeldruk steeds groter, doordat er steeds meer regels bijkomen. Hoe moeten organisaties reageren op deze uitdagingen die stuk voor stuk een link hebben met governance, risk management en compliance? Hier spelen de nieuwste GRC-oplossingen, die hun kracht ontlenen aan nieuwe technologieën als predictive analytics en cognitieve verwerking, een rol. Hierdoor worden managers bijgestaan tijdens het nemen van weldoordachte beslissingen.

IBM OpenPages GRC Platform

Veel van deze oplossingen zijn gebouwd bovenop het IBM OpenPages GRC Platform. Deze software helpt bij een volledig geïntegreerde aanpak van risico- en compliance-management en kan bijdragen aan het terugdringen van verliezen, het verbeteren van de besluitvorming inzake de inzet van resources, en het optimaliseren van de business performance. Deze whitepaper gaat niet alleen dieper in op dit platform, maar geeft ook tips hoe u de moderne uitdagingen ombuigt in kansen!
tag icon