Kennisitem
Download artikel Event Driven Marketing Download

Event Driven Marketing

De kracht van Event Driven Marketing (EDM)

De kracht van Event Driven Marketing (EDM)

Event Driven Marketing is een marketingstrategie die zich richt op een gebeurtenis (event) die de situatie van een klant of potentiële klant verandert. De financiële organisatie komt in contact vlak voor of op het moment van de gebeurtenis en heeft dan de mogelijkheid om met de eigen dienstverlening in te spelen op de wensen van de klant. Onderzoek toont aan dat de kans groter is dat een klant op dit moment kiest voor de dienstverlening.

De kans van slagen van Event Driven Marketing is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Urgentie
  • Gevoelswaarde
  • Respons
  • Eventkeuze

Urgentie
De dienstverlening moet een oplossing bieden voor een probleem dat zich op dit moment bij de klant voordoet. Timing is dan ook enorm belangrijk. Hoe hoger de nood, des te groter de kans dat de klant direct actie onderneemt. Het is dan ook zaak om ervoor te zorgen dat u op het juiste moment met de klant in contact komt.

Gevoelswaarde
Onderzoek wijst uit dat klanten de voorkeur geven aan Event Driven Marketing boven Direct Marketing. Dit komt mede doordat Event Driven Marketing natuurlijker bij de klant aanvoelt, omdat een organisatie inspeelt op de behoefte van die klant.

Respons
Het responspercentage is een goede graadmeter als het gaat om het succes van een bepaalde actie. Uit onderzoek komt naar voren dat het responspercentage van Event Driven Marketing 34 procent is, tegenover 4 procent van Direct Marketing Activiteiten.

Eventkeuze
Een zorgvuldige keuze van een evenement is noodzakelijk voor het succes van een Event Driven Marketing activiteit. Evenementen of gebeurtenissen waar aan gedacht kan worden zijn: een verjaardag, een huwelijk, het kopen van een huis en 18 jaar worden. Dit zijn allemaal uitstekende contactmomenten.

Download de whitepaper
Wilt u meer te komen over het inzetten van Event Driven Marketing? Deze uitgebreide whitepaper gaat in op alle aspecten die nodig zijn voor het opzetten van een Event Driven Marketingcampagne en de kansen die een dergelijke campagne biedt.