Kennisitem
Download artikel Duurzaam bankieren: hoe doe je dat? Download

Duurzaam bankieren: hoe doe je dat?

Impact van nieuwe wetsvoorstellen en ontwerpresoluties

Gepubliceerd: 28-03-2019Impact van nieuwe wetsvoorstellen en ontwerpresoluties

Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs verwacht de Europese Commissie een extra jaarlijkse investering van 180 miljard euro. Omdat de financiële sector een grote rol speelt in het faciliteren van deze geldstromen werkt de EU aan een integratie van duurzaamheid in het financiële beleid. De verwachting is dan ook dat op korte termijn financiële dienstverleners die impact zullen voelen van het duurzaam bankieren. Welke wetsvoorstellen en resoluties worden door de Commissie bekeken? En wat is de impact op de financiële dienstverlening?

Actieplan van de Europese Commissie

De Europese Commissie ziet in hun actieplan een duurzame finance als een proces waarbij in de besluitvorming over investeringen meer aandacht wordt besteed aan milieu, maatschappelijk belang en governance (ESG). Dit toont aan dat er een verschuiving plaatsvindt van puur winstoogmerk naar een bredere kijk op investeringen. In het plan zien we aan aantal actiepunten die we grofweg kunnen samenvatten in 2 categorieën:

  • Initiatieven met focus op het veranderen van producten en diensten (productniveau)
  • Initiatieven die met name het bedrijfsbeleid willen aanpakken (bedrijfsniveau)

Een voorbeeld van een initiatief op productniveau is een EU-classificatiesysteem. Dit systeem bepaalt wat duurzaam is en helpt bij het in kaart brengen van gebieden waar duurzame investeringen het meeste effect zullen hebben.

Duurzaam bankieren: het actieplan toegelicht

Dankzij deze whitepaper Sustainable Finance krijg je zicht op de verschillende initiatieven en de hieraan gekoppelde tijdslijn.  Het verduidelijkt de inhoud van het actieplan van de Europese Commissie en toont welke voorstellen momenteel op tafel liggen. De impact van de initiatieven worden gecategoriseerd zodat jij onmiddellijk een goed beeld hebt van de impact van duurzaam bankieren op jouw organisatie.