Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Debiteurenbeheer bij collectief pensioen Download

Debiteurenbeheer bij collectief pensioen

Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo

Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo

Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die debiteurenpost al aan de hoge kant? Bent u bereid om in de huidige crisis extra risico te lopen en kunt u die verantwoorden? Welke extra risico’s zijn er überhaupt? Het is tijd om positief kritisch naar het debiteurenproces voor collectieve pensioenen te kijken.

Deze whitepaper gaat in op de extra debiteurenrisico’s bij collectieve pensioenen in de huidige tijdgeest en er reikt handvatten aan om te bepalen hoe pensioenuitvoerders deze risico’s kunnen verminderen, zonder klanten te verliezen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom Management bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis

Management: Actieve Prolongatie

Actieve Prolongatie gaat uit van het afwegingsproces welke de klant bij aanvang van een risicobeoordeling hanteert. Dit proces zorgt voor een perfecte match tussen klantwensen en beschikbaar aanbod. In deze whitepaper wordt teruggeblikt ‘old school’ prolongatie en een introductie gegeven op actieve prolongatie. Daarnaast wordt zeer uitgebreid uitgelegd hoe actieve prolongatie werkt, welke voordelen het heeft en welke processtappen doorlopen worden.

Lees verder...