Gearchiveerd kennisitem
Download artikel De wisselwerking tussen UCITS en AIFMD Download

De wisselwerking tussen UCITS en AIFMD

AIFMD & UCITS: Van regelgeving naar implementatie

AIFMD & UCITS: Van regelgeving naar implementatie

Met 22 juli 2014, de AIFMD compliance deadline, om de hoek en de recente overeenstemming over UCITS V is er veel gaande binnen de asset management industrie. Met nog maar 3 verstrekte vergunningen, zullen veel instellingen hun handen de komende maanden vol hebben om de vergunningaanvraag nog voor de 22ste in de brievenbus van de AFM te krijgen.

Hoewel er na het doorwerken van alle vergunningvereisten best een feestje gevierd mag worden zal dit feestje maar van korte duur kunnen zijn aangezien alle doorlopende verplichtingen een zware dobber zullen worden in het dagelijks opereren van de fund manager. Andere instellingen zullen zich met name moeten focussen op de impact van UCITS V (en misschien zelfs al VI), waardoor de wisselwerking tussen beide richtlijnen weer een nieuwe impuls krijgt.

UCITS
Het oorspronkelijke doel van de UCITS I richtlijn was het opzetten van een eenduidig raamwerk voor beleggingsfondsen in Europa. Met UCITS werd de distributie van deze fondsen gefaciliteerd en werden Europese burgers gelijk beschermd. De laatste aanpassing is bekend onder UCITS IV, geïmplementeerd in juli 2011. In UCITS IV was bijvoorbeeld de introductie van een Europees paspoort voor beheerders van UCITS fondsen opgenomen. Aanleiding voor de introductie van UCITS V was het gebrek aan toezicht, transparantie en het voorkomen van belangenconflicten. In de paper wordt UCITS verder uiteengezet.

AIFMD
Het doel van AIFMD is het realiseren van een geharmoniseerd regelgevings- en toezicht kader. Hierbij zijn gemeenschappelijke vereisten vastgesteld voor het verlenen van vergunningen aan alternatieve beleggingsfondsen. Daarnaast faciliteert AIFMD de richtlijn in het op een samenhangende wijze aanpakken van risico’s en gevolgen van risico’s voor de belegger. In de paper wordt AIFMD verder uiteengezet.

Onderzoek AIFMD en ICITS
In deze paper zal een toelichting worden gegeven op het onderzoek dat Double Effect heeft uitgevoerd, dat in meer detail ingaat op de impact van de AIFMD en UCITS richtlijnen, en de wisselwerking hiertussen.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom Controlling bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis