Gearchiveerd kennisitem
Download artikel De succesfactoren voor gebruik van CRM Download

De succesfactoren voor gebruik van CRM

De voordelen van CRM

De voordelen van CRM

Wat verstaan we eigenlijk onder Customer Relationship Management (CRM)? In het boek “Dienstenmarketing Management” van De Vries, Van Helsdingen en Kasper wordt de volgende definitie gegeven:

CRM is het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met niet alleen individuele klanten, maar ook met concurrenten en andere marktpartijen, teneinde deze relaties te optimaliseren en rendabel(er) te maken.

Dit betekent bijvoorbeeld dat niet iedere relatie op dezelfde manier behandeld wordt. Wellicht zal er zelfs afscheid genomen moeten worden van relaties als blijkt dat ze niet rendabel genoeg zijn.

Om dit laatste zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk om een goede indeling te maken. Welke relaties of klanten wil ik op welke manier bedienen? In deze whitepaper komen in het kort de belangrijkste succesfactoren voor een optimale inzet van CRM naar voren en worden handreikingen gedaan voor een goede implementatie hiervan.

Wat zijn eigenlijk de voordelen van optimale inzet van CRM?

  • Toename van de opbrengsten per klant.
  • Verbeteren van de dienstverlening.
  • Cross sell mogelijkheden worden groter doordat men op de hoogte is van de correlatie in afname van producten.
  • Efficiënter werken.
  • Stijging van klantbehoud.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis