Kennisitem
Download artikel De klant centraal stellen middels client lifecycle management Download

De klant centraal stellen middels client lifecycle management

Client lifecycle management - the journey of the client

Client lifecycle management - the journey of the client

Client centricity, het centraal stellen van de klant, is een steeds vaker voorkomende succesfactor voor financiële instellingen. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren binnen de financiële sector hebben het belang van het onderwerp nog groter gemaakt. Cliënten verwachten uitstekende of zelfs perfecte diensten van hun financieel dienstverlener en zijn ook steeds beter in staat om hun eisen en verwachtingen te communiceren. Client lifecycle management helpt financiële instellingen om aan deze verwachtingen te voldoen en zo de klant centraal te stellen.

De druk op financiële instellingen om de klant centraal te stellen is ook verder geïntensiveerd vanuit een andere hoek dan de klant zelf, namelijk vanuit de hoek van wetgever en toezichthouders. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende criteria op het gebied van  de zorgplicht van financiële instellingen voor hun cliënten en de vereisten voor het bijhouden van data en documenten ten dienste van deze zorgplicht. Ook hier staat het ‘welzijn’ van de klant centraal.

Dit beknopte artikel gaat in op het centraal stellen van de klant binnen financiële instellingen middels client lifecycle management (CLM). Naast een beknopte omschrijving van CLM worden ook twee voorbeelden van een succesvolle implementatie van CLM bij twee banken gegeven.

Download het artikel
Download het complete artikel “Client lifecycle management – the journey of the client” geheel vrijblijvend en lees meer over het centraal stellen van de klant binnen financiële instellingen.