Gearchiveerd kennisitem
Download artikel De angst regeert Download

De angst regeert

Gedragstoezicht remt productinnovatie financiële instellingen

Gedragstoezicht remt productinnovatie financiële instellingen

De AFM profileert zich als een gedragstoezichthouder, die streng optreedt tegen geconstateerde of vermeende overtreding van wettelijke en maatschappelijke normen. In de samenleving krijgt dit toezicht brede politieke en maatschappelijke steun. Er klinken echter ook kritische geluiden vanuit de financiële instellingen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op gedragstoezicht en de gevolgen ervan voor financiële instellingen.

“De ontsporing van de kredietverlening, risicobeoordeling en productontwikkeling en de kredietcrisis waarin die zijn vastgelopen, geeft alle aanleiding tot een grondige evaluatie. Dat zelfonderzoek keert banken, verzekeraars en vermogensbeheerders sterk naar binnen. Juist nu de economie hun investeringen, beleggingen, kredietverlening en risicobeheer bij uitstek nodig heeft. Het is tijd voor actie en tijd voor duidelijkheid.”

Twee kanten
Er zitten twee kanten aan het aangescherpte gedragstoezicht. Aan de ene kant geeft het duidelijkheid, maar de keerzijde is dat het ook voor veel wantrouwen zorgt. Steeds meer instellingen zijn bang voor nieuwe ophef over hun gedrag of hun producten. Deze angst zorgt voor een gebrek aan ontwikkeling en vernieuwing in de markt.

Figuur 1: Financiele instelling 2013-2014: T-splitsing!

Inhoud artikel
In dit artikel komen de volgende onderwerpen naar voren:

  • Bestuurders en managers ondervraagd;
  • De macht van de toezichthouder;
  • Relatieperikelen;
  • Impact op medewerkers en producten;
  • Zelfbeperking;
  • Herstel van vertrouwen;
  • Imagoverandering.

Download het artikel
Download geheel vrijblijvend het volledige artikel “De angst regeert” waarin onder andere de resultaten van een anonieme enquête onder executives bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen uiteengezet wordt, met de conclusie dat gedragstoezicht de productinnovatie van financiële instellingen remt.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom InnovatieBankenVerzekeringsmaatschappijen bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis

Verzekeringsmaatschappijen: GDPR vraagt om een effectieve digitale strategie van verzekeraars

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de Europese richtlijn GDPR, wordt in mei 2018 van kracht. Deze nieuwe wetgeving impliceert zowel een verplichting als een kans voor verzekeraars. De nieuwe wet dwingt tot meer controle over de immense hoeveelheid data die omgaat in onze moderne economie. Verzekeraars kunnen zich goed voorbereiden door gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen voor gegevensverwerking.

Lees verder...

Verzekeringsmaatschappijen: Groei realiseren door verbeteren klantervaring

Verzekeraars worden meer en meer geconfronteerd met de groeiende macht van de consument. In toenemende mate is de slag om klanten verplaatst van simpelweg producten en prijzen naar het gebied van persoonlijke ervaring en relatie. Deze verschuiving zorgt ervoor dat verzekeraars nieuwe competenties meester moeten worden om competitief te blijven. Verzekeraars zullen zich dan ook moeten verplaatsen naar oplossingen voor het optimaliseren van de klantervaring.

Lees verder...