Kennisitem
Download artikel Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche Download

Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche

Kansen creëren met optimalisatie datakwaliteit

Kansen creëren met optimalisatie datakwaliteit

Recent onderzoek toont aan dat organisaties niet structureel over de juiste en up-to-date gegevens van alle klanten beschikken. Dit terwijl juist een wijziging van gegevens aanleiding kan geven om contact op te nemen of een directe verkoopkans kan inhouden. Het belang van goede datakwaliteit is dan ook groot. Deze whitepaper beschrijft het belang van goede datakwaliteit en gaat dieper in op de uitdagingen voor financieel dienstverleners om de gewenste kwaliteit te bereiken of om een te lage kwaliteit te verbeteren.

Doel dataverzameling bepalen

Data wordt altijd verzameld met een doel. Om vast te kunnen stellen hoe hoog de datakwaliteit is, zal er eerst gekeken moeten worden naar het doel waarmee de data is verzameld. Over het algemeen worden gegevens verzameld om klantcontact te onderhouden, klant- en risicoprofielen op te stellen en tot slot nog voor polisadministratie en contractbeheer. Hoe goed uw eigen datakwaliteit is, hangt dus voor een groot deel af als u weet met welk doel u de data verzameld.

Onderwerpen

Deze whitepaper belicht een aantal onderwerpen welke helpen het doel van dataverzameling te bepalen en helpen de datakwaliteit vast te stellen of te verbeteren. De hoofdstukken zijn:

  • Datakwaliteit
  • Dimensies van datakwaliteit
  • Belang van datakwaliteit
  • Risico’s van een te lage datakwaliteit
  • Oorzaken van matige datakwaliteit
  • Verbeteren vanuit een visie
  • Business Case

Download de whitepaper

Download de whitepaper “Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche” en lees meer over het belang van goede datakwaliteit, de uitdagingen om die kwaliteit te bereiken en de wijze waarop u dit kunt organiseren. Daarbij is het belangrijk te weten dat het datakwaliteit concept dat in dit document besproken wordt officieel juridisch beoordeeld en gedocumenteerd is en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.