Kennisitem
Download artikel CRS: Overeenkomst om belastingontduiking tegen te gaan Download

CRS: Overeenkomst om belastingontduiking tegen te gaan

Common Reporting Standard (CRS)

Common Reporting Standard (CRS)

Landen lopen nog steeds veel belastinginkomsten mis door grote hoeveelheden geheim geld op offshore-rekeningen. Overheden realiseren zich dat het delen van informatie dé manier is om belastingontduiking tegen te gaan. Dit heeft ertoe geleidt dat 47 landen in mei 2014 een overeenkomst hebben getekend waarin staat dat informatie over het bezit en inkomen van inwoners van een land automatisch gedeeld kan worden. Deze overeenkomst heet de Common Reporting Standard (CRS).

CRS
CRS houdt in dat er een automatische uitwisseling van informatie plaatsvindt over het belastbaar inkomen van financieel rekeninghouders. De overeenkomst geldt voor financiële instellingen die gevestigd zijn of een onderneming hebben in een land dat de overeenkomst heeft getekend. CRS zal dan ook voor veel financiële instellingen gevolgen hebben.

Inhoud whitepaper
In deze whitepaper wordt de CRS-overeenkomst uiteengezet en de eerder genoemde gevolgen voor financiële instellingen beschreven. In verschillende hoofdstukken komen de volgende onderwerpen naar voren:

  • De belangrijkste elementen van de CRS-overeenkomst;
  • De verwachte tijdlijn van CRS;
  • Het combineren van verschillende regelgevingen;
  • De impact van CRS op financiële diensten en dienstverleners;
  • Checklist voor de voorbereidingen van een implementatie van CRS;

Download de whitepaper
Download de whitepaper “Common Reporting Standard” en lees meer over de gelijknamige overeenkomst die is gesloten om belastingontduiking tegen te gaan en de gevolgen die dit mogelijk voor financiële instellingen kan hebben.