Gearchiveerd kennisitem
Download artikel Compliance with Basel II and III Download

Compliance with Basel II and III

Voldoen aan Basel III

Voldoen aan Basel III

Banken bereiden zich voor op Basel III. In 2019 moeten ze voldoen aan de richtlijnen. In aanvulling op de bestaande Basel regelgeving (Basel II) welke voorschrijft dat banken voldoende financiële reserves dienen aan te houden, vereist Basel III dat er sprake moet zijn van effectief risicomanagement. Dit risicomanagement is gebaseerd op een bedrijfsbreed risico framework en verscherpt toezicht. Toezichthouders stellen banken verantwoordelijk voor de richtlijnen van Basel III. In deze whitepaper wordt beschreven hoe banken op een efficiënte en effectieve manier aan Basel richtlijnen kunnen voldoen.

De nadruk bij deze benadering ligt op het blijven voldoen aan Basel II en III reviews, audits en de eisen van toezichthouders en andere belanghebbenden. Dit wordt gerealiseerd met verbeterde management control, maar met minder inspanning en minder kosten. Hierdoor wordt Basel een kleinere last op de schouders van de organisatie, is de bank veiliger en is het beter voorbereidt op Basel III.

Deze whitepaper bestaat uit drie delen, namelijk:

Deel 1: De essentie van de Basel regelgeving;
Deel 2: Illustratie van Basel compliance concept en de risicomethodiek waar het op gebaseerd is;
Deel 3: Beschrijving van de implementatie van een dergelijke risicomanagement aanpak.

Lees de volledige whitepaper “Compliance with Basel II en III” en lees meer over het creëren van zakelijke zekerheid door efficiënte Governance.

Let op: Dit is een gearchiveerd artikel. IntoFinance brengt graag actuele kennis rondom Governance, Risk & ComplianceBasel III bij u onder de aandacht. Deze vindt u hieronder.

Actuele kennis

Governance, Risk & Compliance: GDPR vraagt om een effectieve digitale strategie van verzekeraars

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de Europese richtlijn GDPR, wordt in mei 2018 van kracht. Deze nieuwe wetgeving impliceert zowel een verplichting als een kans voor verzekeraars. De nieuwe wet dwingt tot meer controle over de immense hoeveelheid data die omgaat in onze moderne economie. Verzekeraars kunnen zich goed voorbereiden door gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen voor gegevensverwerking.

Lees verder...

Basel III: Liquidity Risk Management in Europe: Baseline Basel III Pillar 2 by Dutch ILAAP

Het beheer van liquiditeitsrisico’s is ondervertegenwoordigd in Pillar 2 van het Basel III raamwerk. In Pillar 2 zijn er geen specifieke eisen voor het managen van liquiditeitsrisico zoals dat er is voor andere type risico's. Dit veroorzaakt een kloof tussen liquiditeitsrisico en markt-, krediet- en operationeel risico in Pillar 2. Een Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) kan als baseline gebruikt worden om deze kloof dichten.

Lees verder...