Kennisitem
Download artikel Benchmark regulation in werking Download

Benchmark regulation in werking

Wat betekent BMR voor uw organisatie?

Wat betekent BMR voor uw organisatie?

Sinds 30 juni 2016 geldt in Europa nieuwe financiële regelgeving rond de totstandkoming van benchmarks. Deze regels zijn een reactie op de manipulatie van benchmarks van breed toegepaste interbancaire rentetarieven, zoals Libor. Deze manipulatie heeft het vertrouwen in de eerlijke werking van financiële markten ernstig ondermijnd. Wat moet u als professional weten over de Benchmark Regulation (BMR)?

Wat zijn benchmarks?

Tal van financiële instrumenten gebruiken benchmarks voor de prijsstelling. Bekend en helaas ook berucht is de interbancaire rentevoet Libor, die wordt gebruikt als (onderdeel van het) rentetarief voor renteswaps, obligaties en hypothecaire leningen met variabele rente. Benchmarks zijn gevoelig voor manipulatie, met een gedaald vertrouwen in de financiële markten als gevolg. Hierdoor kunnen consumenten, beleggers en ook andere marktpartijen worden benadeeld.

1 januari 2018

Deze Benchmark Regulation moet het toezicht verbeteren op de totstandkoming en het gebruik van deze financiële instrumenten. De meeste bepalingen van de nieuwe Europese regels gaan in op 1 januari 2018. Een aantal bepalingen, zoals die rondom verplichte administratie, zijn al in werking.

Wat betekent de BMR voor uw organisatie?

De impact van de BMR op uw beroepsuitoefening is afhankelijk van de rol die uw organisatie binnen de financiële wereld speelt. Uiteraard is het allereerst belangrijk dat u de nieuwe regels kent. U moet ervoor zorgen dat u voldoet aan de eisen en dit borgt binnen uw organisatie. U moet ook kunnen aantonen dat dit gebeurt. Tot slot is het belangrijk dat u alle relevante data 5 jaar bewaart. Wilt u zich tot in de details voorbereiden op de BMR? U vindt het uitgebreide informatiepakket onder de downloadknop.

Benchmark Regulation: checklist

In dit overzichtelijke document wordt helder uiteengezet wat u moet weten over de Benchmark Regulation. Achtereenvolgens worden behandeld:

  • Tijdlijn: implementatie van de BMR in fases
  • Activiteiten die worden gereguleerd
  • Benchmarks onderverdeeld in categorieën
  • De eisen aan beheerders en gebruikers van benchmarks
  • Vraagstukken rond derde landen

Kortom, alles wat u moet weten over deze nieuwe financiële regelgeving vindt u in dit handige document.