Kennisitem
Download artikel An introduction to Solvency II – Impact on your organisation Download

An introduction to Solvency II – Impact on your organisation

De impact van Solvency II op uw organisatie

De impact van Solvency II op uw organisatie

Solvency II is een Europese richtlijn die is opgezet door de Europese Unie (EU) om de stabiliteit binnen de markt van (her) verzekeraars te waarborgen. Zo bepalen de Solvency II regels onder andere de minimale hoeveelheid financiële middelen die (her)verzekeraars moeten hebben om de risico’s af te dekken waaraan zij zijn blootgesteld.

Download hier ook de update "Solvency II, and the road to 2016".

Doelstellingen Solvency II

 Europa heeft een aantal doelstellingen kenbaar gemaakt die ze met de Solvency II richtlijn wil bereiken:

 • Diepere integratie van de Europeseverzekeringsmarkt;
 • Verbeteren bescherming van polishouders;
 • Internationale concurrentiepositie verbeteren.
 • Toezichthouders meer inzicht geven in de prestaties van verzekeraars

Deze doelstellingen zijn mede ingegeven door de zwakke plekken in de al bestaande Solvency I richtlijn. De doelstellingen zijn vertaald in een raamwerk dat is gebaseerd op drie pijlers:

 1. Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers
 2. Eisen die aan risicomanagement en governance worden gesteld
 3. Rapportage eisen.

Inhoud document

Dit Engelstalige document geeft een introductie op Solvency II en een overzicht van de impact voor (her) verzekeraars op uw organisatie. In het document komen, naast de eerder genoemde pijlers, onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • De kernelementen van Solvency II;
 • Tijdslijnen  en stakeholders;
 • Key impact areas;
 • Kwantitatieve kapitaal vereisten.

Download het document

Download “An introduction to Solvency II – Impact on your organization”, waarin een introductie wordt gegeven op Solvency II en de impact die het op uw organisatie heeft, met name op het gebied van risicomanagement.

Download hier ook de update "Solvency II, and the road to 2016".