Kennisitem
Download artikel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Download

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat betekenen nieuwe EU-regels voor uw organisatie?

Wat betekenen nieuwe EU-regels voor uw organisatie?

In mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze Europese privacyverordening gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995, omdat deze niet meer aansloot op de huidige digitale wereld.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De AVG bepaalt welke data een organisatie al dan niet mag vastleggen en hoe daar verder mee moet worden omgegaan. Het is belangrijk om deze nieuwe spelregels te kennen, want de boete kan flink oplopen.

Maximale boete AVG

Organisaties krijgen tot mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. Gebeurt dit niet, dan kan de boete oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet.

Wat betekent de AVG voor uw organisatie?

In dit informatiepakket worden de belangrijkste feiten rondom de AVG op een rijtje gezet. Met name de impact van de AVG op financiële instellingen wordt beschreven. Dan kunt u denken aan deze 4 eisen aan het rechtmatig gebruik van data:

  1. Het verwerken van persoonlijke gegevens moet altijd een legitieme reden hebben.
  2. Als het verwerken van data is gebaseerd op de toestemming van de cliënt, dan moet de financiële instelling kunnen aantonen dat die is gegeven.
  3. Persoonlijke informatie mag alleen worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doelen.
  4. Verwijder data wanneer deze niet meer worden gebruikt.

Checklist AVG

Naast de rechtmatigheid en transparantie van datagebruik moeten financiële instellingen ook rekening houden met ‘privacy-by-design’: u besteedt al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten aandacht aan privacyverhogende maatregelen. Tot slot bevat dit document een checklist van andere AVG-aspecten die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Download dit informatiepakket als u ook in 2017 en vooral 2018 op een verantwoorde wijze met data wilt omgaan.