Blog

Van vergelijken tot Actieve Prolongatie

Publicatiedatum:

afbeelding bij

Hoe maakt u een vergelijking en een daarop gebaseerd advies voor uw klant? Diverse aanbieders van vergelijkingssoftware of –sites lijken het u steeds gemakkelijker te maken. Toch moet u zelf nog aan de slag met de uitkomsten om tot een passend advies te komen. Actieve Prolongatie gaat verder en verzorgt voor u het gehele proces tot en met de afgewogen aanbieding aan uw klant. Uiteraard wel geheel volgens de filosofie van uw kantoor en passend bij de situatie van uw klant.

Geen vergelijken 2.0 dus, maar wel een aanpak waarmee u waardevolle service aan al uw klanten tegelijk kunt bieden op ieder gewenst moment.

Vergelijkingsmogelijkheden
Een financieel adviseur kan tegenwoordig kiezen uit verschillende vergelijkingssites die kunnen ondersteunen bij het maken van vergelijkende offertes. Het mooie daarvan is dat de gegevens maar één keer te hoeven worden ingevuld, waarna bij verschillende aanbieders premieberekeningen worden gemaakt. De uitkomsten van deze berekeningen worden aan de adviseur gepresenteerd en kunnen desgewenst worden gerangschikt. Vaak worden ook kwaliteitsuitspraken gedaan vanuit de vergelijkingssite op basis van een aantal sterren, klant beoordelingen of andere criteria.

Nu ook pakketvergelijking
Sinds kort is een dergelijke vergelijking niet alleen mogelijk voor losse verzekeringen, maar ook voor gehele pakketten. Een mooie verbetering, omdat hierdoor ook de pakketvoordelen, zoals pakketkorting en het optimaal benutten van bepaalde overlappende dekkingen, kan worden meegenomen in de vergelijking. Dit zal voor veel adviseurs een uitkomst zijn als hulpmiddel bij het vergelijken van een totaalpakket voor een klant.

Van een vergelijking naar advies op maat
Dat wil zeggen als het voor één klant tegelijk is. Het vergelijken van de uitkomsten doet een adviseur in deze hierboven genoemde situaties namelijk zelf, zij het met enige hulp van de vergelijkingssite die de alternatieven alvast op een rijtje zet. De adviseur geeft vervolgens op basis van de eigen expertise en zijn kennis van de klant het advies welke verzekering of welk pakket het beste past bij de klant.

Maar nu de uitdaging… voor een hele groep klanten tegelijk
Stel nu dat deze adviseur dat op dezelfde manier wil doen voor alle klanten met een autoverzekering die volgende maand prolongeert. Dan is deze methode veel te arbeidsintensief en te bewerkelijk en is het ondoenlijk om dat voor al deze klanten in een korte periode uit te voeren. Uit eigen ervaring weten we dat het een dagtaak gedurende meerdere weken kan zijn.

Actieve Prolongatie is geautomatiseerd vergelijken, afwegen én adviseren
Met Actieve Prolongatie lukt dit wel, omdat de gehele route hierbij volledig geautomatiseerd kan verlopen vanaf het aanleveren van data tot en met het advies aan de klant. Daarbij wordt op basis van aangeleverde data, eventueel na verrijking, voor alle geselecteerde relaties tegelijk een vergelijking gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de klant en wordt vanuit de visie van de adviseur binnen het aangeboden assortiment direct een afweging gemaakt welk alternatief het beste past bij de situatie van de klant. De wegingsfactoren die hierbij worden gehanteerd kunnen per kantoor en per klant variëren. In bijzondere gevallen of op basis van criteria die u zelf aangeeft, wordt de route onderbroken voor een persoonlijke beoordeling, om daarna weer in het geautomatiseerde traject verder te gaan. Communicatie aan de klanten kan op basis van klantvoorkeur per post of e-mail plaatsvinden, waarbij vanuit de e-mail direct aanvullende informatie kan worden bekeken ofwel het advies kan worden bevestigd. Zelfs betalen vanuit het digitale voorstel behoort tot de mogelijkheden.

Actieve Prolongatie maakt van individueel advies een waardevolle service
Door met dezelfde klantfocus en ondernemersvisie het proces van individuele vergelijking en afweging te automatiseren, kan het met een druk op de knop voor een grote hoeveelheid klanten gelijktijdig worden doorlopen. Hiermee ontstaat een waardevolle serviceverlening, die gegarandeerd kan worden aangeboden aan alle klanten, al dan niet als onderdeel van een service overeenkomst of abonnement. Uw klant ziet daadwerkelijk het resultaat van uw inspanningen terug in het advies, ook al is dat advies om de situatie ongewijzigd te laten. Deze proactieve benadering wordt zeer gewaardeerd en uit ervaring weten we dat het aantal royementen hierdoor afneemt. Dat zorgt er samen met onder meer de afname van benodigde arbeidsinzet bij de prolongatie voor dat een zeer valide business case kan worden gemaakt.

Dezelfde waardevolle service ook inzetbaar voor individueel advies
Als het proces eenmaal voor Actieve Prolongatie is ingericht kan het ook via een portaal aan individuele klanten worden aangeboden. Een klant die zelf wil controleren of de eigen autoverzekering nog wel de best passende is, hoeft daarvoor niet meer naar een algemene vergelijkingssite, maar kan dat vanuit uw eigen omgeving doen op ieder gewenst moment. Voordeel voor u is, dat u op de hoogte bent van deze actie en hierop kunt inspelen en ook dat het klantprofiel op deze manier door de klant zelf wordt onderhouden. Dit levert weer betere resultaten op bij de volgende Actieve Prolongatie bij deze klant.

Techniek is maar één aspect
Draait het al? Deze vraag wordt vaak gesteld, omdat veel ideeën op papier prachtig zijn, maar in de praktijk lastig te realiseren. Het antwoord is ja, het draait zeker al! En ja, het was best lastig te realiseren, omdat tijdens het ontwikkelen van de geautomatiseerde handelingen steeds weer nieuwe uitdagingen en vragen ontstonden. Uitdagingen om te komen tot een advies op maat, dat aansluit bij de klant en gebruik maakt van de expertise van de adviseur, zonder dat voor ieder dossier een persoonlijke beoordeling nodig is. Automatisering van het geheel is daarbij slechts één van de uitdagingen. Het vraagt daarnaast ook visie en focus van de adviseur, gedegen klantkennis en een zorgvuldige vastlegging daarvan, goede datakwaliteit en – niet onbelangrijk – een vergelijkbaar assortiment.

Assortimentsbeleid onder de loep
U bepaalt zelf welke producten u op welke manier wilt vergelijken en adviseren aan uw klanten. Slimme keuzes zorgen hierbij voor betere vergelijkbaarheid en daardoor voor minder uitval tijdens het proces. Tarieven kunnen op verschillende manieren worden opgehaald binnen het proces, bijvoorbeeld via VPI of Rolls maar ook op basis van eigen tabellen of een combinatie hiervan. Dit maakt het ook mogelijk om verschillende tarieven met elkaar te vergelijken en daarmee de marktpositie van bijvoorbeeld uw volmachtassortiment goed in de gaten te houden.

Echt anders!
De overeenkomst tussen Actieve Prolongatie en het vergelijken van producten of pakketten is dat op basis van eenmalige input het aanbod van meerdere aanbieders wordt vergeleken. Actieve Prolongatie stopt echter niet bij vergelijken, maar zorgt vervolgens geheel geautomatiseerd voor een passend advies aan de klant. Hiermee is het individuele advies schaalbaar gemaakt en tot waardevolle service geworden. Een waardevolle service die u vervolgens ook weer aan individuele klanten kunt aanbieden. Daarmee is Actieve Prolongatie echt iets anders dan alleen vergelijken.

Lees ook de whitepaper Actieve Prolongatie...