Blog

Trendonderzoek klantgerichtheid

Publicatiedatum:

afbeelding bij

Binnen de intermediaire markt wordt een cultuuromslag nagestreefd van productgedreven verkoop naar meer klantgerichte advisering. De wetgever heeft daartoe verschillende maatregelen getroffen. Binnen de financiële sector is het thema ‘Klantbelang centraal’ veel besproken. Om een beter beeld te krijgen van de mate van klantgerichtheid binnen het intermediaire kanaal, organiseren wij samen met Adviesbureau Fred de Jong en MCH Consultancy een trendonderzoek.

Als u meedoet wordt met uw hulp beter inzicht verkregen in de betekenis van klantgerichtheid bij het intermediair en helpt u uw collega’s door hen een spiegel voor te houden. De resultaten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld aan de markt en dragen hopelijk bij aan een nog klantgerichtere intermediaire markt.

Doet u mee aan het onderzoek?

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Als deelnemer kunt u na afloop van het onderzoek het rapport met de belangrijkste uitkomsten toegestuurd krijgen, tenminste als u ten behoeve daarvan uw mailadres opgeeft.

Start met het invullen van de vragenlijst

Kom naar het congres klantgerichtheid

In samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong, MCH Consultancy en VVP organiseren we op 29 mei een congres over klantgerichtheid in de intermediaire markt in De Schakel in Nijkerk. Deelnemers aan het trendonderzoek kunnen zich met korting aanmelden voor het congres.

Tijdens dit congres worden de uitkomsten van het trendonderzoek gepresenteerd. De onderwerpen uit het trendonderzoek worden vervolgens nader belicht door verschillende sprekers, ieder vanuit hun eigen perspectief.

Meer informatie over het congres...