Home

Uitgelicht: 

Datavisualisatie brengt jouw data naar een hoger niveau

 
Want een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden gratis downloaden

Data uit ERP-systemen, data uit de cloud en data uit CRM. Voor financiële afdelingen is dat een hele uitdaging om deze data samen te ballen tot een verhelderend geheel. Excelsheets zijn vaak een populair middel om data te verzamelen en te bewerken, maar zie je dan wel het grotere geheel? Ontdek de voordelen van datavisualisatie tools en ga een stap verder.

Lees verder Gratis downloaden
 

The impact of EMIR: Is your organization ready?

The impact of EMIR: Is your organization ready?

Na de financiële crisis hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten zich voorgenomen nieuwe regels in te stellen. Het doel daarbij was de risico's bij transacties van OTC-derivaten te verkleinen. De European Market Infrastructure Regulation (EMIR) is hier het resultaat van. De impact van EMIR is groot en de vraag is dan ook: “is uw organisatie klaar voor EMIR?”

Lees verderGratis downloaden

Event Driven Marketing

Event Driven Marketing

Onderzoek toont aan dat klanten eerder kiezen voor een bepaalde dienstverlening wanneer deze aansluit op de wensen van die klant op dat moment. Event Driven Marketing is een marketingstrategie die hierop is gebaseerd. Bij EDM komt een organisatie in contact met een klant of potentiele klant vlak voor of tijdens een gebeurtenis die de situatie van de klant verandert. Hierdoor kan de organisatie perfect inspelen op de wensen van de klant en diezelfde klant aan zich binden.

Lees verderGratis downloaden

Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche

Datakwaliteit biedt kansen voor de ATP branche

Het belang van goede datakwaliteit is groot, vooral bij financieel dienstverleners. Goede datakwaliteit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Gegevens van klanten wijzigen vaak zonder dat de dienstverlener er notie van krijgt. Hierdoor hebben organisaties vaak niet structureel de juiste en up-to-date gegevens van klanten beschikbaar. Hiermee gaan kansen verloren. Deze whitepaper beschrijft het belang van goede datakwaliteit en de wijze waarop organisaties de gewenste kwaliteit kunnen realiseren.

Lees verderGratis downloaden

An introduction to Solvency II – Impact on your organisation

An introduction to Solvency II – Impact on your organisation

Solvency II is een Europese richtlijn die is opgezet door de Europese Unie (EU) om de stabiliteit binnen de markt van (her) verzekeraars te waarborgen. Zo bepalen de Solvency II regels onder andere de minimale hoeveelheid financiële middelen die (her)verzekeraars moeten hebben om de risico’s af te dekken waaraan zij zijn blootgesteld. Dit Engelstalige document geeft een introductie op Solvency II en een overzicht van de impact voor (her) verzekeraars op uw organisatie.

Lees verderGratis downloaden

Klantgericht verdienmodel door duurzaam ondernemen

Klantgericht verdienmodel door duurzaam ondernemen

Steeds meer bedrijven in de financiële sector liggen onder een vergrootglas. Hierdoor zijn veel organisaties bezig om klantgericht ondernemen mee te nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen draagt bij aan het onderscheidende vermogen en het imago dat je op de markt wilt uitstralen, maar ook draagt het positief bij aan het bedrijfsresultaat. Meer te weten komen over duurzaam ondernemen in de financiële sector? Lees deze uitgebreide whitepaper!

Lees verderGratis downloaden

Blijf op de hoogte!

Klik hier om u in te schrijven voor de IntoFinance nieuwsbrief!